In this issue
Chairing Climate Change Debate
Are you an Exemplar?
Judgement Day
No More Hugs after May?
Turvec: On your Bike
CEW Awards 2016


South West Wales Best Practice Club: Tidal Lagoon Swansea Bay project update

Title: South West Wales Best Practice Club: Tidal Lagoon Swansea Bay project update.
Location Swansea (venue confirmed on registration)
Date: Thursday 26th May 2016
Time: 7.30am plated breakfast , finish at 9.30am
Cost: £42 including VAT non-members / Free to Club members

The Swansea Bay Tidal Lagoon is one of the most imaginative, dynamic and controversial infrastructure schemes in the UK, not just Wales.

If all goes to plan the Swansea Bay Tidal Lagoon will meet Wales’ energy demands and create employment opportunities across Welsh construction and engineering as well as associated regeneration schemes. So, what’s happening? CEW along with Tidal Lagoon Power are holding an event to bring all parties and stakeholders up to date with the latest developments. 

These are the facts: at 320MW installed capacity, Swansea Bay Tidal Lagoon will be the largest marine energy development in the world.  A £1billion infrastructure project developed by Tidal Lagoon Power Limited, it will have an entirely predictable 495GWh output each year of clean, green electricity and will power more than 155,000 homes for 120 years – that’s about 11% of Wales’ domestic electricity. 

How to Book: To reserve your place please email CEWales Events stating your full contact details and the names of all delegates wishing to attend.

To become a club member please visit our club page.

Non-attendance by any registered delegate will be charged in full unless you have informed us prior to the event.

In order to reduce wastage at our events CEW operates a policy of only notifying venue details when issuing registration confirmation. This ensures we only cater for delegates who have registered and don't over order for individuals who may or may not turn up on the day.

Visit our website

Teitl: Prosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe – y diweddaraf  
Dyddiad: Dydd Ian 26 Mai 2016
Lleoliad:
Abertawe
Amser: 7.30am cofrestru, 7.45am brecwast, gorffen 9.30am
Cost:
Am ddim i aelodau’r Clwb Arfer Gorau, £35 (+ VAT) i bawb arall
 

Morlyn Llanw Bae Abertawe yw un o’r cynlluniau seilwaith mwyaf dychmygus, deinamig a dadleuol yn y Deyrnas Unedig, nid dim ond yng Nghymru. Os llwydda i ddenu’r arian angenrheidiol a chefnogaeth y Llywodraeth gallai nid yn unig gwrdd â thua 8% o anghenion trydan y Deyrnas Unedig am 120 mlynedd, gallai hefyd baratoi’r ffordd ar gyfer cynlluniau eraill o amgylch yr arfordir.

O’i adeiladu byddai Morlyn Llanw Bae Abertawe yn cwrdd ag anghenion ynni Cymru ac yn creu gwaith ar draws ein sectorau adeiladu a pheirianneg. Byddai hefyd yn sbarduno cynlluniau adfywio eraill cysylltiedig. Felly beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf? Mae Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEW), ynghyd â Tidal Lagoon Power, yn trefnu digwyddiad i roi gwybod i bawb a allai fod â diddordeb neu ran yn y cynllun.   Dyma’r ffeithiau: gyda chapasiti o 320MW, Morlyn Llanw Bae Abertawe fydd y datblygiad mwyaf o’i fath yn y byd. Byddai cynllun £1 biliwn Tidal Lagoon Power Limited yn cynhyrchu 495GWh y flwyddyn o drydan glan a gwyrdd o ynni’r môr – pŵer i fwy na 155,000 o dai am 120 o flynyddoedd a thua 11% o drydan domestig Cymru.   Beth yw eich barn? Beth ydych angen ei wybod? Sut allwch chi fanteisio ar y cynllun? Dewch i ganfod mwy yng nghyfarfod brecwast Clwb Arfer Gorau De Orllewin Cymru.

Sut i archebu lle: Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond rhaid i chi gofrestru o flaen llaw. Gyrrwch ebost at CEWales Digwyddiadau gan nodi eich manylion cyswllt yn llawn ac enwi pawb sy’n dymuno mynychu. Gallwch newid eich cynrychiolydd ar unrhyw adeg.

Codir diffyg presenoldeb gan unrhyw gynrychiolydd cofrestredig yn llawn oni bai eich bod wedi hysbysu ein cyn y digwyddiad.

Er mwyn lleihau gwastraff yn ein digwyddiadau, mae CEW yn gweithredu polisi o gadarnhau manylion y lleoliad ar ôl cofrestru’n unig. Bydd hyn yn sicrhau mai dim ond ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru y byddwn yn darparu ac nad ydym yn gor-archebu ar gyfer unigolion a allasai ddod heb archebu lle, neu rai nad ydynt yn.

 

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg

Return to cover page >>
Email Software by Newsweaver